Zaměstnanecká karta vyřeší nedostatek pracovníků

Pracovní místa nelze ani při plné zaměstnanosti obsadit tak, jak by si asi valná většina zaměstnavatelů přála. Některá pracovní místa navíc nejsou pro tuzemské pracovníky vůbec atraktivní, a tak se zaměstnavatelé uchylují k obsazování těchto míst zahraničními pracovníky, a to především těmi z Ukrajiny.

Co ovšem musí takovýto pracovník splňovat a kde je evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty? To vše se dozvíte na následujících řádcích.

Zaměstnanecká karta umožní cizinci legálně pracovat na území ČR

Takzvaná zaměstnanecká karta pro cizince nahradila klasickou zelenou kartu, která dříve stejně tak jako nyní opravňovala cizince jak dlouhodobému pobytu na našem území, tedy pobytu delšímu jak 90 dní, tak i k tomu, aby mohli legálně pracovat v kterékoliv firmě u nás.

Zaměstnanecká karta tak absolutně nahrazuje dlouhodobé vízum, které je vydáváno těm, kteří chtějí v naší zemi pobývat déle jak tři měsíce a zároveň je opravňuje k zaměstnání na pozici, pro kterou je daná zaměstnanecká karta vydána.

Přečtěte si také:  Jak ušetřit při nákupu na internetu – najděte si výhodné slevové kódy a používejte osvědčené strategie

Pro ty, kteří chtějí na našem území pracovat na pozici, která si vyžaduje odbornější vzdělání, je k dispozici takzvaná modrá karta, která daného držitele opravňuje k vykonávání dané profese.

Volná pracovní místa, která jsou obsažitelná držiteli zaměstnaneckých karet, jsou volně přístupná na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí samozřejmě se souhlasem vždy konkrétního zaměstnavatele.

Na jak dlouhou je zaměstnanecká karta vydávána?

Karta zaměstnance je vydávána na dobu, po kterou trvá pracovně-právní vztah. Nejdéle však platí po dobu dvou let s tím, že se poté může požádat o prodloužení zaměstnanecké karty.

O zaměstnaneckou kartu navíc mohou požádat všichni cizinci z různých koutů světa kromě těch, kteří jsou občany některého ze členských států EU či EHP také Švýcarska. Po celou dobu trvání platnosti této karty má tak její držitel právo na to, vykonávat danou pracovní profesi bez jakéhokoliv možného postihu ze strany cizinecké policie či jiných státních orgánů.

Přečtěte si také:  Recenze na kvalitní odmašťovač MILIT

Pracovní agentury vyřídí celou žádost o zaměstnaneckou kartu

Vyřizovat žádost o zaměstnaneckou kartu ovšem valná většina cizinců oddaluje, jelikož si není jista tím, že žádost buď zvládne vyplnit či jim bude schválena. Právě z důvodu toho, aby se odstranila bariéra mezi cizinci a samotnými zaměstnavateli, je k dispozici pracovní agentura IRS Czech, která vše podstatné vyřídí za zaměstnance i zaměstnavatele.

Uleví se tak nejen samotným cizincům, kteří se mnohdy obávají i jazykové bariéry, ale také samotným zaměstnavatelům, kterým odpadne jedna starost navíc. Lhůta pro vyřízení samotné žádosti je v rozsahu 60 až 90 pracovních dní a ve složitých případech i déle.

V zájmu každé agentury tedy i IRS Czech je ovšem vyřídit vše, co možná nejrychleji. Samozřejmostí je také pomoc s dalšími potřebnými povoleními a doklady pro pobyt cizince v ČR.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *